Onze Visie

Elk mens is uniek en bijzonder. Dit geldt zeker voor de deelnemers van de Activiteitenhoeve Wijlre. Voor onze dagbesteding hebben we bewust gekozen voor een zogeheten gemengde doelgroep; iedereen is welkom. Zo proberen we een gezonde afspiegeling te zijn van de maatschappij. Het draait om de ontwikkeling van de deelnemer, niet om groepsdoelen.

De deelnemers activeren en stimuleren elkaar, ze kunnen ook veel van elkaar leren. Wij kijken in principe niet naar de beperking die een deelnemer heeft, maar we gaan op zoek naar de kwaliteiten en de kansen die elke deelnemer heeft. Iedere dag is anders. Je maakt je eigen keuzes, net als iedereen. Ongeacht je niveau of beperking. De ontwikkeling ligt in de deelnemer zelf en wij zorgen voor de ondersteuning daarbij, maar volgen wel het ritme van de deelnemer.  De omgeving en activiteiten stimuleren om te groeien.

Ons doel is bereikt als de deelnemer zijn dag afsluit met een voldaan gevoel, zich gezien en gehoord voelt en met een glimlach op zijn gezicht huiswaarts keert.