Het Team

 

De kleinschaligheid en huiselijkheid is niet alleen terug te vinden in onze visie of in de opzet en sfeer van de Activiteitenhoeve, maar ook in de samenstelling van ons team.

Onze gediplomeerde medewerkers zorgen voor een waardevolle en kundige toevoeging binnen ons team. Met hun opleidingen en vergaarde kennis en ervaring kunnen zij onze deelnemers op een adequate manier begeleiden en ondersteunen binnen de Activiteitenhoeve. 

We werken met vaste medewerkers die zorgen voor een gevoel van veiligheid en rust voor onze deelnemers. Zo zorgen we samen voor een vertrouwde omgeving en bieden we duidelijkheid en structuur.

Robin en Bo zijn als eigenaren van de Activiteitenhoeve het vaste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Waar Bo meer op de achtergrond mee helpt, is Robin de zorgboer en vast aanspreekpunt voor de deelnemers en begeleiders op de hoeve. 

Als erkend leerbedrijf geeft de Activiteitenhoeve stagiaires de mogelijkheid om in de praktijk ervaring en kennis te vergroten. Op de dagen dat zij aanwezig zijn, worden ze altijd bijgestaan door een vaste medewerker.