Privacy en Klachten

De Activiteitenhoeve Wijlre, gevestigd aan de Valkenburgerweg 105, 6321 GC te Wijlre is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze in samenwerking met de Coöperatie Limburgse Zorgboeren opgestelde privacyverklaring.

Onze contactpersoon voor privacybescherming en AVG gerelateerde zaken is Robin Augustin.  

De Activiteitenhoeve Wijlre neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Bij eventuele klachten streven wij er altijd naar om hier samen in goed overleg uit te komen. Mocht dit niet lukken, om welke reden dan ook, kunt u zich wenden tot CLZ middels de  klachtenprocedure .

Contactformulier