De kosten

Kan een deelnemer de kosten vergoed krijgen?

 

In principe heeft iedereen met een handicap of chronische ziekte recht op een adequate vorm van dagbesteding. Hiervoor is het wel nodig dat men een indicatie krijgt om voor ondersteunende begeleiding in aanmerking te komen.

Met deze indicatie kan men zelf de keuze maken om een Persoonsgebonden Budget aan te vragen om vervolgens zelf de dagbesteding te kiezen en in te kopen. Met het budget dat beschikbaar wordt gesteld kunt u bij onze dagbesteding dagdelen inkopen. U hebt dus de keuze zelf in de hand.

 

Via de gemeente kunt u ook in aanmerking komen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) waarop u een beroep kunt doen.