De deelnemers

Heb jij ondersteuning nodig bij het uitvoeren van activiteiten? Dan is dat ons uitgangspunt om bij ons deelnemer te zijn. Iedereen met een indicatie voor dagbesteding en/of ondersteunende begeleiding kan zich bij ons aanmelden.

In feite is iedereen met een beperking of chronische ziekte welkom. Er wordt niet gekeken welke handicap of ziekte men als deelnemer heeft, maar veel meer wat je als deelnemer wel kan en wat je interesses en behoeftes zijn.

Elke deelnemer spreekt samen met ons af hoe hij of zij de dag naar behoefte zou willen invullen. Samen met de deelnemer wordt een eigen programma gemaakt, waarbij we rekening houden met de (zorg)doelen, persoonlijke behoeftes en vaardigheden van de deelnemer, maar ook, met de gemoedstoestand van de deelnemer waarmee hij of zij de deur binnen wandelt. 

Met name dit laatste gegeven is voor ons vaak erg belangrijk als het programma van de dag met de deelnemer wordt besproken. Een gebeurtenis thuis, een opkomend griepje, of een regenachtige of zonnige dag betekent vaak al een hele prikkeling die verwerkt moet worden voor de deelnemer. Hier geven wij dan ook zeker gehoor aan. 

Elke dag weer een nieuwe dag met een nieuw begin.